Các hàm Excel cơ bản trong kế toán

Ngày nay, công việc đòi hỏi người kế toán phải tiếp xúc nhiều với Exel, đặc biệt là cac ham excel cơ bản. Vì thế, để giúp mọi người có cái nhìn tổng quát hơn về các hàm này, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một số công thức Excel cơ bản dành cho kế toán. Các hàm Excel cơ bản sẽ giúp bạn có nền tảng cơ bản khi làm việc với các phần mềm tính toán khác và tiến xa hơn trong kỹ thuật tiên tiến hiện nay.

 Hàm AND:

– Cú pháp:   AND (Logical1, Logical2, ….)

– Các đối số:   Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

– Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.

 

    Hàm OR:

– Cú pháp:   OR (Logical1, Logical2…)

– Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

– Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.

– Ví dụ:  =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002)

 

 Hàm NOT:

– Cú pháp:   NOT(Logical)

– Đối số: Logical là một giá trị hay một biểu thức logic.

– Hàm đảo ngược giá trị của đối số. Sử dụng NOT khi bạn muốn phủ định giá trị của đối số trong phép toán này.

 

     Hàm VLOOKUP:

– Tìm ra một giá trị khác trong một hàng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong cột đầu tiên của bảng nhập vào.

– Cú pháp:

– VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup])

– Các tham số:

– Lookup Value: Giá trị cần đem ra so sánh để tìm kiếm.

– Table array: Bảng chứa thông tin mà dữ liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này phải là tham chiếu tuyệt đối.

–  Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì các giá trị trong cột dùng để so sánh phải được sắp xếp tăng dần.

– Col idx num: số chỉ cột dữ liệu mà bạn muốn lấy trong phép so sánh.

– Range lookup: Là một giá trị luận lý để chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá trị chính xác hoặc tìm giá trị gần đúng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì giá trị gần đúng được trả về.

Advertisements

Phần mềm tính lương bằng Excel

Ngày nay khi công nghệ ngày càng phát triển, công việc kế toán không còn nhiều khó khăn như trước bởi đã có sự xuất hiện của các phần mềm phù hợp hỗ trợ. Người kế toán ngày nay không cần phải tốn nhiều thời gian và công sức để tính toán lương, thưởng, phụ cấp…. cho nhân viên nữa. Thay vào đó, bạn chỉ cần một vài thao tác nhập dữ liệu các tháng vào phan mem tinh luong excel là có thể hoàn thành công việc. Bạn không cần phải nhập và tính toán từng tháng như trước đây nữa. Phần mềm tính lương bằng Excel mà chúng tôi giới thiệu đây là phiên bản VNFA chuẩn, được cập nhật mới nhất nhằm giúp các bạn hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất.

TÀI LIỆU TỰ HỌC EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

TÀI LIỆU TỰ HỌC EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

 

Tài liệu tự học Excel cơ bản đến nâng cao – Là kế toán viên chắc hẳn hàng ngày bạn phải tiếp xúc với máy tính và mạng, các bạn cũng biết được tầm quan trọng của việc sử dụng thành thạo công cụ Excel. Nhưng không phải ai cũng có điệu kiện và thời gian để theo học các khóa học ở các trung tâm tin học, vì vậy họ thường có nhu cầu tự tìm tòi học hỏi.

Ngoài việc giúp các nhân viên kế toán có thể tiết kiệm thời gian trong việc học Excel mà đặc biệt còn có thể học bất kì lúc nào, nơi đâu mà họ thích vì phần mềm này có thể lưu giữ trong máy laptop và mang theo bất kì đâu.

ViTax chúng tôi nay xin chia sẻ với các bạn tài liệu tự học Excel cơ bản đến nâng cao, bao gồm nhiều thông tin bổ ích và những hướng dẫn cụ thể để việc sử dụng Excel không còn là trở ngại đáng lo nữa. Và phần mềm chúng tôi gửi đến bạn là phần mềm hoàn toàn miễn phí và download rất nhanh không phải tốn nhiều thời gian.

TÀI LIỆU TỰ HỌC EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

TÀI LIỆU TỰ HỌC EXCEL TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

 

Tài liệu tự học Excel cơ bản đến nâng cao – Là kế toán viên chắc hẳn hàng ngày bạn phải tiếp xúc với máy tính và mạng, các bạn cũng biết được tầm quan trọng của việc sử dụng thành thạo công cụ Excel. Nhưng không phải ai cũng có điệu kiện và thời gian để theo học các khóa học ở các trung tâm tin học, vì vậy họ thường có nhu cầu tự tìm tòi học hỏi.

Ngoài việc giúp các nhân viên kế toán có thể tiết kiệm thời gian trong việc học Excel mà đặc biệt còn có thể học bất kì lúc nào, nơi đâu mà họ thích vì phần mềm này có thể lưu giữ trong máy laptop và mang theo bất kì đâu.

ViTax chúng tôi nay xin chia sẻ với các bạn tài liệu tự học Excel cơ bản đến nâng cao, bao gồm nhiều thông tin bổ ích và những hướng dẫn cụ thể để việc sử dụng Excel không còn là trở ngại đáng lo nữa. Và phần mềm chúng tôi gửi đến bạn là phần mềm hoàn toàn miễn phí và download rất nhanh không phải tốn nhiều thời gian.

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN MỚI NHẤT 2013

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN MỚI NHẤT 2013

Mẫu bảng cân đối kế toán 2013 là mẫu được cập nhật mới nhất về mặt hỗ trợ cho bộ phận nhân viên kế toán để báo cáo tài chính và tính toán chi phí cho doanh nghiệp một cách nhanh và chính xác nhất.  Nếu bạn không có điều kiện đến nhà sách thì mẫu bảng cân đối kế toán mới do ViTax chúng tôi cung cấp sau đây sẽ là giải pháp tối ưu cho việc tiết kiệm thời gian. Mẫu bảng cân đối kế toán mới có sự điều chình chính sách lẫn cấu trúc so với bản cũ, giúp bạn dễ dàng tra cứu và hoàn thành công việc nhanh chóng hơn. Và dĩ nhiên đường link chúng tôi gửi cho các bạn để download về máy là hoàn toàn miễn phí.

Nguyên tắc của mẫu cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản rất quan trọng đối với những ai làm việc bên ngành kế toán. Chúng phải có tính chính xác và thống nhất với nhau. Sau đây là một số mẫu do Bộ Tài Chính cung cấp nhằm giúp chúng ta nắm vững và hiểu rõ hơn.

Download tại đây

Nguyên tắc của mẫu cân đối tài khoản

có tính chính xác và thống nhất với nhau. Sau đây là một số mẫu do Bộ Tài Chính cung cấp nhằm giúp chúng ta nắm vững và hiểu rõ hơn.

Download tại đây